פעילות בית הרופא

טיולים לרופאים הגמלאים

מדי חודש מתקיים טיול כולל ארוחות ללא עלות על חשבון הסניף.


הרצאות

הרופאים הגמלאים משתתפים בהרצאות הנערכות ע"י "האגודה לרפוא ומשפט". ללא עלות על חשבון הסניף.

באולם בית הרופא מתקיימים מדי פעם מפגשים של האגודה לאנדוקרינולוגיה, חוג פרופסורים, ועד רופאי קופת חולים כללית וכו' כנגד החזר הוצאות אב בית וכו'


יומן הרופא

ניתן לרכוש את היומן במשרד בית הרופא.

מחיר לרופא, חבר הר"י הינו 40 ש"ח במזומן בלבד, כולל מע"מ.

מחיר לרופא, שאינו חבר הר"י הינו 70 ש"ח, כולל מע"מ.

ניתן לרכוש שלט "רופא בתפקיד" בעלות 20 ש"ח, כולל מע"מ.

התשלום במזומן בלבד!

ניתן לקבל סמלים של הר"י למכוניות ללא תשלום, כנגד הצגת תעודת חבר בהר"י

הסניף מנהל אדמיניסטרציה וכל הקשור להשכרות של האולמות וכו'

יומן הרופא

ניתן לרכוש את היומן במשרד בית הרופא.

מחיר לרופא, חבר הר"י הינו 40 ש"ח במזומן בלבד, כולל מע"מ.

מחיר לרופא, שאינו חבר הר"י הינו 70 ש"ח, כולל מע"מ.

ניתן לרכוש שלט "רופא בתפקיד" בעלות 20 ש"ח, כולל מע"מ.

התשלום במזומן בלבד!

ניתן לקבל סמלים של הר"י למכוניות ללא תשלום, כנגד הצגת תעודת חבר בהר"י

הסניף מנהל אדמיניסטרציה וכל הקשור להשכרות של האולמות וכו'

ימים ושעות פתיחת הסניף

יום ראשון: 08:30-12:00

יום רביעי: 08:30-10:30

יום שישי: 08:30-12:00

לפנות ליהודית/זהבה

טלפון: 04-8386-855

איפה אנחנו נמצאים?

הרשמה לקבלת מידע אלקטרוני